Beste collega (in spé)

INVENTO GO! Scholengroep (secundair onderwijs) stelt stageplaatsen ter beschikking voor studenten die een lerarenopleiding volgen. De aanvraag voor een stageplaats dient te gebeuren via www.lerarenstage.be

U kunt een stageaanvraag indienen voor volgende scholen:

  • Atheneum Schoten,
  • Atheneum Schilde,
  • Technisch Atheneum Brasschaat,
  • Middenschool & Atheneum Brasschaat,
  • Middenschool & Atheneum Malle,
  • SBSO Zonnebos campus ’s Gravenwezel en campus Brasschaat.

Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld. Bij deze behandeling hebben studenten van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Artesis-Plantijn (AP) Antwerpen voorrang tot eind september door een convenant met onze scholengroep.

De beschikbaarheid van een mentor voor het aangevraagde vak/de aangevraagde vakken hangt af van een aantal factoren (bijvoorbeeld onderwijservaring van de betrokken mentor, aantal toegewezen stagiairs, jaarkalender school, …).

Na de toewijzing van een stageplaats krijgt u een voorstel toegestuurd. Indien u op dit voorstel wil ingaan, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de betrokken school.

Met vriendelijke groeten,
Patrick Hennes, algemeen directeur