Privacy wetgeving (AVG-GDPR)

Onze scholen verwerken krachtens wettelijke bepalingen en omwille van organisatorische redenen bepaalde persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving. In de privacyverklaring  wordt uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.

Bij voorvallen die mogelijk een inbreuk vormen tegen de privacywetgeving, voorzien wij de mogelijkheid dit incident of de gegevenslek te melden aan de verantwoordelijken binnen onze scholengroep, zodat de gepaste opvolging kan gebeuren.

Geef hiervoor je contactgegevens en een korte beschrijving van de feiten door via het het “Incidentenlek invulformulier”. U wordt dan zo snel mogelijk hierover gecontacteerd.