INVENTO, een verzameling superhelden!
Ouders, super dat jullie massaal de oproep volgen om je kind thuis te houden. Dank voor de creatieve oplossingen die jullie zoeken voor de opvang van jullie kinderen!
Leerlingen, super dat jullie zo ijverig werken aan de taken die jullie ontvangen via Smartschool en andere wegen!
Leerkrachten, super dat jullie instaan voor de opvang van onze leerlingen! Super dat jullie het leren van onze leerlingen verzekeren door het voorzien van taken, instructiefilmpjes, …!
Werk- en poetspersoneel, super dat jullie de belangrijke taken op onze scholen blijven uitvoeren!
Secretariaatsmedewerkers, super dat jullie er mee voor zorgen dat alles goed georganiseerd wordt in deze moeilijke tijden!
Directies en beleidsteams, super dat jullie sturing geven aan jullie teams en er voor zorgen dat onze leerlingen blijven leren, ook al zijn ze niet op school!
INVENTO-team, super dat we blijven gaan in moeilijke tijden!
#samentegencorona